کد تعرفه

010221

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مولد نژاد خالص:

pure bred breeding animals

کد تعرفه

010221

شرح تعرفه

ـ ـ مولد نژاد خالص:

pure bred breeding animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 201،470 13،229،547،380 975،413 4.84 41،977 12،410،579،984 899،686 21.43
1392 137،620 11،602،284،755 466،556 3.39 17،017،536 940،286،125،230 37،941،187 2.23
1393 3،823،043 298،090،471،384 11،247،198 2.94 4،595،245 281،921،505،661 10،802،033 2.35
1394 6،138،229 485،862،285،496 16،643،613 2.71 1،410،129 86،774،562،754 2،877،375 2.04
1395 1،278،256 161،470،611،563 5،041،617 3.94 16،356،342 990،758،986،617 32،248،205 1.97
1396 4،698،873 468،860،794،134 13،294،299 2.83 24،950،695 1،440،817،243،260 42،278،721 1.69
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 16,277,491 - 47,668,697 - 64,371,924 - 127,047,207 -
Cron Job Starts