WhatsApp
09033336624
کد تعرفه

12101000

برگشت شرح تعرفه

ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده

Hop cones neither ground nor powdered nor in the form of pellets

کد تعرفه

12101000

شرح تعرفه

ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده

Hop cones neither ground nor powdered nor in the form of pellets

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 1،500 254،481،082 26،503 17.67
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 132،628 5،306،578،908 193،530 1.46 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 132,628 - 193,530 - 1,500 - 26,503 -
Cron Job Starts