کد تعرفه

01022110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ گاو شیری

Milk cow

کد تعرفه

01022110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ گاو شیری

Milk cow

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 145،830 8،899،693،380 725،913 4.98 0 0 0 -
1392 48،740 6،676،840،700 268،758 5.51 0 0 0 -
1393 366،213 49،245،728،900 1،834،488 5.01 7،281 10،529،325،500 382،931 52.59
1394 32،463 4،064،237،400 141،658 4.36 9،529 8،576،858،900 285،356 29.95
1395 552،205 93،913،326،300 2،946،800 5.34 569،447 102،777،209،978 3،362،401 5.90
1396 901،065 111،116،581،866 3،232،726 3.59 5،048 8،575،569،600 247،892 49.11
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 2,046,516 - 9,150,343 - 591,305 - 4,278,579 -
Cron Job Starts