کد تعرفه

02022090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

02022090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 152،063 2،572،791،061 278،772 1.83
1386 0 0 0 - 498،257 15،252،883،391 1،665،344 3.34
1387 0 0 0 - 1،000،086 29،008،013،955 3،095،162 3.09
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 50،019 6،523،012،125 265،390 5.31
1392 0 0 0 - 620،103 61،356،000،000 2،468،359 3.98
1393 27،550 448،591،140 16،530 0.60 452،464 63،005،000،000 2،451،774 5.42
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 64,654 - 47,288 - 2,772,992 - 10,224,801 -
Cron Job Starts