کد تعرفه

02023020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ راسته

Strip loin

کد تعرفه

02023020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ راسته

Strip loin

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 699،921 12،059،246،671 1،316،247 1.88
1386 0 0 0 - 1،149،945 23،550،911،814 2،541،648 2.21
1387 0 0 0 - 500،001 15،699،163،040 1،671،047 3.34
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 471،944 20،169،100،001 1،992،797 4.22
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 49،816 6،290،000،000 252،803 5.07
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 393،467 48،346،219،505 1،557،295 3.96
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 4,222,501 - 13,576,430 -