کد تعرفه

02023090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

02023090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 42،142،096 1،008،256،861،576 109،545،386 2.60
1386 0 0 0 - 56،923،945 1،505،430،599،692 162،136،363 2.85
1387 0 0 0 - 70،963،861 2،666،222،781،291 276،669،487 3.90
1388 0 0 0 - 101،764،066 4،054،953،773،188 408،455،832 4.01
1389 0 0 0 - 180،071،498 8،010،215،400،269 775،097،881 4.30
1390 72،253 3،435،912،656 318،551 4.41 132،025،691 7،681،621،588،742 709،219،283 5.37
1391 2،100 314،996،180 25،693 12.23 94،237،888 8،150،704،024،271 469،336،836 4.98
1392 4،793 118،952،674 4،793 1.00 77،734،456 9،554،956،400،001 384،165،282 4.94
1393 0 0 0 - 62،854،626 8،330،314،379،354 321،217،568 5.11
1394 0 0 0 - 84،383،248 10،515،658،190،229 355،632،505 4.21
1395 0 0 0 - 83،648،042 10،721،614،013،620 342،406،011 4.09
1396 0 0 0 - 120،259،992 18،031،014،577،972 524،349،677 4.36
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 79,146 - 349,037 - 1,107,009,409 - 4,838,232,111 -
Cron Job Starts