کد تعرفه

02041000

برگشت شرح تعرفه

ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سردکرده

Carcasses and halfcarcasses of lamb fresh or chilled

کد تعرفه

02041000

شرح تعرفه

ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سردکرده

Carcasses and halfcarcasses of lamb fresh or chilled

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 50،898 3،062،793،281 333،312 6.55 0 0 0 -
1386 385 17،723،475 1،925 5.00 63،430 2،513،471،520 269،512 4.25
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 34،790 1،645،838،250 165،730 4.76
1389 0 0 0 - 995،963 77،634،457،382 7،470،133 7.50
1390 0 0 0 - 1،806،749 148،126،241،313 13،718،935 7.59
1391 0 0 0 - 1،019،231 180،989،476،459 9،481،049 9.30
1392 0 0 0 - 21،500 4،907،369،285 199،592 9.28
1393 0 0 0 - 22،345 3،664،892،391 132،174 5.92
1394 0 0 0 - 687،839 119،682،348،464 3،987،675 5.80
1395 0 0 0 - 3،379،393 537،186،387،779 16،969،042 5.02
1396 0 0 0 - 7،127،385 1،619،148،279،614 47،424،141 6.65
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 51,283 - 335,237 - 47,644,409 - 323,341,988 -
Cron Job Starts