کد تعرفه

01022190

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01022190

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 55،640 4،329،854،000 249،500 4.48 41،977 12،410،579،984 899،686 21.43
1392 88،880 4،925،444،055 197،798 2.23 17،017،536 940،286،125،230 37،941،187 2.23
1393 3،456،830 248،844،742،484 9،412،710 2.72 4،587،964 271،392،180،161 10،419،102 2.27
1394 6،082،586 479،860،492،132 16،434،358 2.70 98،040 5،460،452،074 182،281 1.86
1395 726،051 67،557،285،263 2،094،817 2.89 0 0 0 -
1396 3،505،284 330،266،076،720 9،225،246 2.63 4،849،139 285،644،423،041 8،295،219 1.71
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 13,915,271 - 37,614,430 - 26,594,656 - 57,737,475 -
Cron Job Starts