کد تعرفه

02044200

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر قطعات با استخوان

Other cuts with bone in

کد تعرفه

02044200

شرح تعرفه

ـ ـ سایر قطعات با استخوان

Other cuts with bone in

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 91 3،028،477 313 3.44 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 184،730 10،085،336،104 1،007،893 5.46
1389 0 0 0 - 1،689،100 113،125،000،025 10،917،754 6.46
1390 0 0 0 - 1،187،506 77،963،972،566 7،297،027 6.14
1391 0 0 0 - 2،548،366 290،281،929،555 19،412،945 7.62
1392 0 0 0 - 742،789 125،332،806،559 5،051،350 6.80
1393 0 0 0 - 594،551 96،725،374،022 3،801،595 6.39
1394 0 0 0 - 315،181 53،530،372،103 1،780،132 5.65
1395 1،200 459،390،360 14،400 12.00 39،217 5،119،667،533 157،980 4.03
1396 3،220 1،259،304،864 38،640 12.00 3،124،622 613،871،769،407 17،573،019 5.62
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 4,511 - 53,353 - 19,210,492 - 116,289,655 -
Cron Job Starts