کد تعرفه

01022900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

other

کد تعرفه

01022900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 5،295 463،428،000 37،800 7.14 23،670 232،155،360 18،936 0.80
1392 0 0 0 - 209،600 11،872،547،663 481،128 2.30
1393 2،367،176 174،606،481،392 6،392،852 2.70 8،013،655 414،302،430،551 15،780،759 1.97
1394 1،020،500 77،943،233،404 2،751،749 2.70 0 0 0 -
1395 2،649،433 234،176،278،482 7،305،664 2.76 8،174،250 461،666،421،355 14،321،484 1.75
1396 622،594 67،694،220،561 1،954،030 3.14 423،580 29،038،842،633 783،629 1.85
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 6,664,998 - 18,442,095 - 16,844,755 - 31,385,936 -
Cron Job Starts