کد تعرفه

02061000

برگشت شرح تعرفه

ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده

Of bovine animals fresh or chilled

کد تعرفه

02061000

شرح تعرفه

ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده

Of bovine animals fresh or chilled

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 499،060 12،583،990،416 1،098،338 2.20 0 0 0 -
1391 413،077 16،731،758،004 977،234 2.37 0 0 0 -
1392 550،406 24،930،043،432 1،003،939 1.82 0 0 0 -
1393 639،655 26،347،488،571 982،689 1.54 0 0 0 -
1394 806،239 49،689،157،915 1،668،637 2.07 0 0 0 -
1395 990،132 41،448،733،290 1،328،373 1.34 0 0 0 -
1396 648،000 44،255،872،800 1،360،752 2.10 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 5,190,929 - 9,177,915 - 0 - 0 -
Cron Job Starts