کد تعرفه

23063000

برگشت شرح تعرفه

ـ از تخم آفتابگردان

Of sunflower seeds

کد تعرفه

23063000

شرح تعرفه

ـ از تخم آفتابگردان

Of sunflower seeds

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 22،025،386 18،369،408،004 1،998،695 0.09
1386 0 0 0 - 39،202،635 32،845،677،378 3،538،615 0.09
1387 0 0 0 - 28،765،530 30،196،798،924 3،173،882 0.11
1388 0 0 0 - 54،493،914 92،342،434،044 9،323،995 0.17
1389 0 0 0 - 32،127،853 59،906،623،770 5،797،111 0.18
1390 0 0 0 - 6،732،498 13،089،225،699 1،214،889 0.18
1391 0 0 0 - 84،945،649 309،812،584،377 23،520،571 0.28
1392 0 0 0 - 12،699،356 88،113،787،432 3،545،327 0.28
1393 0 0 0 - 14،107،145 112،111،102،257 4،288،111 0.30
1394 0 0 0 - 14،191،401 120،103،424،256 3،986،485 0.28
1395 0 0 0 - 19،235،831 156،574،605،128 5،154،616 0.27
1396 0 0 0 - 26،723،855 267،122،141،259 7،651،630 0.29
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 355,251,053 - 73,193,927 -