کد تعرفه

02071200

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد

Not cut in pieces frozen

کد تعرفه

02071200

شرح تعرفه

ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد

Not cut in pieces frozen

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 349،597 3،843،951،558 419،143 1.20 562،258 8،053،453،349 871،492 1.55
1386 184،606 2،061،719،078 221،277 1.20 32،695،597 509،564،811،419 54،944،507 1.68
1387 9،981 114،847،453 11،977 1.20 19،801،444 357،311،219،783 38،769،798 1.96
1388 164،867 3،249،069،048 327،931 1.99 9،437،380 189،443،687،910 19،078،441 2.02
1389 1،168 23،834،208 2،336 2.00 45،063،456 912،373،613،301 88،162،618 1.96
1390 294،226 6،970،007،740 573،959 1.95 50،234،599 1،168،757،557،062 110،111،716 2.19
1391 1،976،363 94،762،364،891 3،937،299 1.99 47،859،627 1،978،830،086،957 114،234،020 2.39
1392 15،816،848 784،421،833،950 31،550،339 1.99 14،929،855 894،267،280،354 35،754،491 2.39
1393 45،573،753 2،422،678،630،420 91،047،839 2.00 4،585،021 269،054،668،492 10،372،519 2.26
1394 40،863،935 2،424،011،877،841 82،055،695 2.01 0 0 0 -
1395 25،274،392 1،576،405،866،066 51،020،361 2.02 0 0 0 -
1396 6،791،080 442،610،187،376 13،361،808 1.97 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 137,300,816 - 274,529,964 - 226,774,997 - 475,188,176 -
Cron Job Starts