کد تعرفه

02071310

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ

Fresh Pieces or chilled Poultry

کد تعرفه

02071310

شرح تعرفه

ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ

Fresh Pieces or chilled Poultry

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 2،242،897 45،705،805،425 1،526،366 0.68 0 0 0 -
1395 2،569،030 61،270،708،624 1،974،891 0.77 0 0 0 -
1396 296،820 12،014،753،868 357،224 1.20 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 6,405,937 - 5,259,294 - 0 - 0 -
Cron Job Starts