کد تعرفه

0208

برگشت شرح تعرفه

سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سردکرده یا منجمد.

Other meat and edible meat offal fresh chilled or frozen.

کد تعرفه

0208

شرح تعرفه

سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سردکرده یا منجمد.

Other meat and edible meat offal fresh chilled or frozen.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 68،808 14،444،984،823 481،584 7.00 0 0 0 -
1395 39،292 8،283،938،084 264،227 6.72 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 108,106 - 745,844 - 0 - 0 -