کد تعرفه

03019110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش

For stock improvement propagation and culture

کد تعرفه

03019110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش

For stock improvement propagation and culture

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 200،957 2،445،327،568 268،598 1.34 0 0 0 -
1386 889 6،966،522 749 0.84 0 0 0 -
1387 970 15،764،634 1،746 1.80 1،670 26،501،243 2،740 1.64
1388 2،018 66،404،829 6،664 3.30 0 0 0 -
1389 270 9،323،370 931 3.45 80 161،772،990 15،700 196.25
1390 2،430 145،323،960 13،320 5.48 10 14،126،499 1،152 115.20
1391 5،258 413،031،350 23،505 4.47 0 0 0 -
1392 49،438 5،813،716،185 234،548 4.74 2،898 918،620،899 36،905 12.73
1393 280 52،724،840 1،960 7.00 5،485 2،415،094،807 88،186 16.08
1394 5،300 821،692،190 27،565 5.20 14،193 7،560،422،502 252،758 17.81
1395 0 0 0 - 25،166 34،155،964،500 1،066،669 42.39
1396 39،436 8،181،218،628 251،440 6.38 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 312,346 - 851,876 - 49,502 - 1,464,110 -
Cron Job Starts