کد تعرفه

0104

برگشت شرح تعرفه

حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز.

Live sheep and goats.

کد تعرفه

0104

شرح تعرفه

حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز.

Live sheep and goats.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 8،750،332 204،867،579،048 22،209،626 2.54 0 0 0 -
1386 49،038،290 1،026،833،985،965 110،525،864 2.25 162،630 3،285،187،911 352،062 2.16
1387 56،643،879 1،246،622،976،406 129،669،856 2.29 373،220 9،169،730،975 918،302 2.46
1388 27،364،756 620،128،109،368 62،662،489 2.29 7،138،133 226،812،416،898 22،865،619 3.20
1389 105،360 2،722،966،669 265،508 2.52 8،841،251 311،266،497،793 30،006،036 3.39
1390 13،367،274 561،380،224،909 50،020،328 3.74 5،262،958 200،959،092،338 18،799،134 3.57
1391 3،249،428 191،829،559،580 15،646،783 4.82 2،518،757 239،949،007،001 12،295،801 4.88
1392 0 0 0 - 3،456،078 436،312،138،180 17،567،265 5.08
1393 24،594،431 3،292،292،138،194 121،571،958 4.94 177،448 24،078،162،323 945،213 5.33
1394 41،455،345 5،962،274،079،610 202،321،914 4.88 29،620 14،699،636،770 518،474 17.50
1395 39،753،374 6،094،064،614،595 195،904،429 4.93 146،168 48،474،493،719 1،532،611 10.49
1396 692،500 107،968،625،000 3،291،250 4.75 353،554 102،840،371،389 3،070،027 8.68
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 265,014,969 - 914,090,005 - 28,459,817 - 108,870,543 -
Cron Job Starts