کد تعرفه

40169100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ کف‌پوش و پادری

Floor coverings and mats

کد تعرفه

40169100

شرح تعرفه

ـ ـ کف‌پوش و پادری

Floor coverings and mats

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 48،615 671،810،199 72،831 1.50 373،254 4،392،477،557 477،587 1.28
1386 21،043 329،456،839 35،394 1.68 574،948 4،691،074،954 505،628 0.88
1387 19،150 410،044،614 41،086 2.15 685،230 5،567،898،197 580،909 0.85
1388 0 0 0 - 565،197 3،729،406،030 375،045 0.66
1389 85،015 6،474،529،516 626،092 7.36 370،708 4،367،663،456 423،407 1.14
1390 10،149 241،949،560 21،692 2.14 741،250 7،757،835،496 702،924 0.95
1391 19،620 1،241،765،600 62،410 3.18 214،039 4،741،856،127 294،878 1.38
1392 122،938 9،138،780،785 368،813 3.00 13،490 737،429،500 29،714 2.20
1393 15،220 1،362،193،252 51،152 3.36 112،298 5،827،680،969 219،099 1.95
1394 15،000 1،335،645،000 44،938 3.00 124،709 7،649،804،539 259،523 2.08
1395 49،225 3،837،323،000 124،162 2.52 107،184 9،589،255،171 300،960 2.81
1396 86،706 9،956،889،458 305،324 3.52 117،756 12،746،200،064 374،352 3.18
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 869,516 - 2,871,107 - 4,000,063 - 4,544,026 -
Cron Job Starts