کد تعرفه

010410

برگشت شرح تعرفه

ـ از نوع گوسفند :

Sheep

کد تعرفه

010410

شرح تعرفه

ـ از نوع گوسفند :

Sheep

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 8،455،512 200،592،717،468 21،743،697 2.57 0 0 0 -
1386 36،531،431 852،219،374،067 91،733،252 2.51 162،630 3،285،187،911 352،062 2.16
1387 43،082،366 1،044،143،197،472 108،570،751 2.52 373،220 9،169،730،975 918،302 2.46
1388 21،156،558 527،956،642،981 53،352،845 2.52 7،138،133 226،812،416،898 22،865،619 3.20
1389 105،360 2،722،966،669 265،508 2.52 8،839،471 310،732،902،753 29،954،486 3.39
1390 13،191،384 554،284،603،670 49،366،690 3.74 5،251،726 198،265،494،234 18،544،613 3.53
1391 3،236،278 191،208،222،780 15،596،103 4.82 2،518،757 239،949،007،001 12،295،801 4.88
1392 0 0 0 - 3،453،898 436،116،573،868 17،559،417 5.08
1393 23،289،970 3،148،105،980،400 116،294،419 4.99 177،448 24،078،162،323 945،213 5.33
1394 37،062،634 5،442،770،021،855 184،737،702 4.98 11،020 3،375،560،269 118،400 10.74
1395 37،228،434 5،775،463،804،835 185،640،050 4.99 75،690 7،304،109،225 226،137 2.99
1396 692،500 107،968،625،000 3،291،250 4.75 297،514 56،544،627،541 1،698،670 5.71
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 224,032,427 - 830,592,267 - 28,299,507 - 105,478,720 -
Cron Job Starts