کد تعرفه

01041010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص

Purebreed producer sheep

کد تعرفه

01041010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص

Purebreed producer sheep

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 11،488،990 1،645،375،096،580 57،363،152 4.99 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 900 443،470،500 14،005 15.56
1396 35،000 6،505،625،000 175،000 5.00 45،121 10،131،449،496 294،307 6.52
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 11,523,990 - 57,538,152 - 46,021 - 308,312 -
Cron Job Starts