کد تعرفه

01041090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01041090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 25،399،784 3،771،158،301،575 126،505،250 4.98 11،020 3،375،560،269 118،400 10.74
1395 37،228،434 5،775،463،804،835 185،640،050 4.99 74،790 6،860،638،725 212،132 2.84
1396 657،500 101،463،000،000 3،116،250 4.74 252،393 46،413،178،045 1،404،363 5.56
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 63,285,718 - 315,261,550 - 338,203 - 1,734,895 -
Cron Job Starts