کد تعرفه

010420

برگشت شرح تعرفه

ـ از نوع بز:

Goats

کد تعرفه

010420

شرح تعرفه

ـ از نوع بز:

Goats

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 294،820 4،274،861،580 465،929 1.58 0 0 0 -
1386 12،506،859 174،614،611،898 18،792،612 1.50 0 0 0 -
1387 13،561،513 202،479،778،934 21،099،105 1.56 0 0 0 -
1388 6،208،198 92،171،466،387 9،309،644 1.50 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 1،780 533،595،040 51،550 28.96
1390 175،890 7،095،621،239 653،638 3.72 11،232 2،693،598،104 254،521 22.66
1391 13،150 621،336،800 50،680 3.85 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 2،180 195،564،312 7،848 3.60
1393 1،304،461 144،186،157،794 5،277،539 4.05 0 0 0 -
1394 4،392،711 519،504،057،755 17،584،212 4.00 18،600 11،324،076،501 400،073 21.51
1395 2،524،940 318،600،809،760 10،264،379 4.07 70،478 41،170،384،494 1،306،474 18.54
1396 0 0 0 - 56،040 46،295،743،848 1،371،357 24.47
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 40,982,542 - 83,497,738 - 160,310 - 3,391,823 -
Cron Job Starts