کد تعرفه

01042010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص

Purebred breeding animals

کد تعرفه

01042010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص

Purebred breeding animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 1،780 533،595،040 51،550 28.96
1390 6،660 105،274،737 9،897 1.49 11،232 2،693،598،104 254،521 22.66
1391 13،150 621،336،800 50،680 3.85 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 1،084،367 119،972،962،050 4،394،155 4.05 0 0 0 -
1394 832،068 98،108،210،751 3،413،942 4.10 18،600 11،324،076،501 400،073 21.51
1395 20،000 2،562،960،000 80،000 4.00 23،330 14،205،858،520 438،425 18.79
1396 0 0 0 - 54،000 46،148،280،000 1،367،073 25.32
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 1,956,245 - 7,948,674 - 108,942 - 2,511,642 -
Cron Job Starts