کد تعرفه

03033200

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)

Plaice Pleuronectes platessa

کد تعرفه

03033200

شرح تعرفه

ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)

Plaice Pleuronectes platessa

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 15،000 446،553،000 48،600 3.24 26،070 252،882،968 27،409 1.05
1386 53،224 1،603،279،229 173،213 3.25 44،234 241،299،444 25،899 0.59
1387 172،363 1،863،086،220 202،993 1.18 82،231 1،073،179،627 107،710 1.31
1388 11،050 374،388،800 37،511 3.39 44،849 444،942،491 44،602 0.99
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 6،294 533،215،580 48،079 7.64 12،000 174،868،520 16،811 1.40
1391 3،500 440،897،600 28،000 8.00 15،480 275،221،973 22،449 1.45
1392 5،620 1،111،201،600 44،956 8.00 0 0 0 -
1393 4،030 861،125،680 32،240 8.00 53،062 2،336،397،356 89،008 1.68
1394 16،544 3،868،367،200 132،352 8.00 0 0 0 -
1395 12،830 3،091،135،680 100،830 7.86 0 0 0 -
1396 14،328 3،720،904،832 114،624 8.00 20،000 1،992،996،000 54،920 2.75
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 357,150 - 1,231,999 - 297,926 - 388,808 -