کد تعرفه

01042090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01042090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 169،230 6،990،346،502 643،741 3.80 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 2،180 195،564،312 7،848 3.60
1393 220،094 24،213،195،744 883،384 4.01 0 0 0 -
1394 3،560،643 421،395،847،004 14،170،270 3.98 0 0 0 -
1395 2،504،940 316،037،849،760 10،184،379 4.07 47،148 26،964،525،974 868،049 18.41
1396 0 0 0 - 2،040 147،463،848 4،284 2.10
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 6,454,907 - 25,881,774 - 51,368 - 880,181 -
Cron Job Starts