کد تعرفه

0105

برگشت شرح تعرفه

ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.

Live poultry that is to say fowls of the species Gallus domesticus ducks geese turkeys and guinea fowls.

کد تعرفه

0105

شرح تعرفه

ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.

Live poultry that is to say fowls of the species Gallus domesticus ducks geese turkeys and guinea fowls.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 683،545 24،076،790،420 2،614،514 3.82 48،695 85،210،789،186 9،260،905 190.18
1386 521،415 30،047،969،384 3،233،011 6.20 33،363 65،693،960،790 7،070،524 211.93
1387 729،706 48،517،976،973 5،084،132 6.97 59،332 80،486،536،783 8،580،326 144.62
1388 961،142 61،473،015،906 6،198،979 6.45 103،144 106،123،241،180 10،699،907 103.74
1389 1،035،862 60،384،092،991 5،842،040 5.64 196،486 130،990،663،716 12،667،250 64.47
1390 916،664 63،581،986،478 5،640،576 6.15 323،359 198،417،083،960 18،308،352 56.62
1391 1،786،979 158،674،210،171 9،647،852 5.40 117،670 178،198،728،863 11،302،017 96.05
1392 2،270،901 363،914،070،995 14،636،625 6.45 130،674 364،127،850،535 14،625،642 111.92
1393 2،358،091 399،811،117،813 15،115،096 6.41 64،351 242،706،020،313 9،242،542 143.63
1394 1،673،243 321،903،171،695 10،911،782 6.52 50،172 292،351،023،551 10،286،578 205.03
1395 1،589،481 263،786،359،688 8،513،578 5.36 66،155 278،407،921،969 8،890،972 134.40
1396 2،130،414 356،437،306،228 10،747،816 5.04 38،104 341،248،701،935 10،000،643 262.46
1397 1،640،066 511،562،074،086 9،848،496 6.00 40،029 375،890،273،532 9،001،988 224.89
1398 756،161 316،373،234،465 2،530،986 3.35 56،841 974،878،125،000 7،801،629 137.25
جمع 19,053,669 - 110,565,484 - 1,328,374 - 147,739,275 -
Cron Job Starts