کد تعرفه

03036800

برگشت شرح تعرفه

ـ‌‌ ـ ماهیبلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)

blue whitings Micromesistius poutassou micromesisitius australis

کد تعرفه

03036800

شرح تعرفه

ـ‌‌ ـ ماهیبلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)

blue whitings Micromesistius poutassou micromesisitius australis

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 108،360 4،609،665،517 185،753 1.71
1393 0 0 0 - 300،000 12،487،978،208 455،873 1.52
1394 0 0 0 - 57،200 3،239،483،220 107،451 1.88
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 465,560 - 749,077 -