کد تعرفه

540219

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

کد تعرفه

540219

شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 8،499 171،535،460 16،489 1.94 7،187،636 265،686،222،883 25،655،039 3.57
1390 281،227 14،020،119،548 1،276،882 4.54 4،800،258 203،343،431،288 18،808،606 3.92
1391 344،487 24،863،834،723 1،111،113 3.23 6،402،034 433،052،788،817 26،710،110 4.17
1392 71،836 5،414،674،592 218،676 3.04 11،084،535 1،050،774،628،219 42،101،117 3.80
1393 58،760 5،644،187،029 209،478 3.56 10،844،012 1،024،901،425،113 39،038،388 3.60
1394 0 0 0 - 6،821،381 542،952،111،697 18،508،491 2.71
1395 0 0 0 - 10،629،105 793،232،205،909 25،255،145 2.38
1396 6،332 469،329،206 14،164 2.24 10،428،204 1،009،215،128،671 29،229،449 2.80
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 783,310 - 2,870,269 - 101,535,467 - 337,603,117 -
Cron Job Starts