کد تعرفه

54021990

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ‌ سایر:

Other

کد تعرفه

54021990

شرح تعرفه

ـ ـ ـ‌ سایر:

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 8،499 171،535،460 16،489 1.94 179،752 13،164،708،098 1،272،331 7.08
1390 19،730 359،155،055 34،528 1.75 57،657 1،206،792،662 113،954 1.98
1391 306،287 22،522،174،723 920،113 3.00 4،477 175،208،119 14،291 3.19
1392 71،836 5،414،674،592 218،676 3.04 43،841 16،296،965،332 657،577 15.00
1393 58،463 5،602،543،896 207،845 3.56 76،785 11،042،192،585 403،751 5.26
1394 0 0 0 - 865،986 87،718،490،588 3،014،941 3.48
1395 0 0 0 - 67،780 9،263،664،698 293،788 4.33
1396 6،002 447،916،166 13،504 2.25 25،391 4،623،437،088 132،168 5.21
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 482,986 - 1,434,622 - 1,418,432 - 6,589,795 -
Cron Job Starts