کد تعرفه

010511

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مرغ و خروس:

Fowls of the species Gallus domesticus

کد تعرفه

010511

شرح تعرفه

ـ ـ مرغ و خروس:

Fowls of the species Gallus domesticus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 285،831 16،959،678،341 1،840،375 6.44 35،861 82،182،544،633 8،932،043 249.07
1386 382،336 26،677،545،701 2،871،072 7.51 23،091 63،343،857،204 6،817،300 295.24
1387 431،595 38،297،758،979 4،009،928 9.29 31،376 72،459،323،304 7،733،985 246.49
1388 550،085 46،221،251،470 4،658،247 8.47 52،001 90،544،822،548 9،128،781 175.55
1389 624،990 43،052،463،911 4،172،028 6.68 123،001 106،654،951،603 10،316،751 83.88
1390 624،313 53،037،385،908 4،732،029 7.58 227،918 164،524،578،864 15،205،938 66.72
1391 1،026،058 107،415،445،974 6،765،548 6.59 22،953 132،546،566،849 8،361،153 364.27
1392 1،574،056 277،541،138،366 11،162،795 7.09 46،135 293،018،863،033 11،766،376 255.04
1393 1،904،838 340،619،948،618 12،916،414 6.78 30،353 211،243،801،377 8،038،158 264.82
1394 1،024،107 255،760،724،588 8،687،611 8.48 42،361 283،321،366،214 9،986،678 235.75
1395 1،154،240 224،115،161،428 7،212،108 6.25 21،523 229،770،253،107 7،315،869 339.91
1396 728،512 163،322،047،814 4،738،221 6.50 30،594 325،676،529،577 9،511،218 310.88
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 10,310,961 - 73,766,376 - 687,167 - 113,114,249 -
Cron Job Starts