کد تعرفه

01051110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه

meat ancestor pullet

کد تعرفه

01051110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه

meat ancestor pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 3،838 803،496،093 87،171 22.71 35،861 82،182،544،633 8،932،043 249.07
1386 4،241 1،116،087،652 119،155 28.10 23،091 63،343،857،204 6،817،300 295.24
1387 0 0 0 - 25،064 56،844،807،770 6،140،295 244.98
1388 9،412 3،155،322،040 322،220 34.24 35،819 82،330،485،801 8،305،184 231.87
1389 6،550 176،013،968 17،023 2.60 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 1،734 2،385،698،140 96،230 55.50 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 4،833 41،248،508،967 1،372،437 283.97
1395 0 0 0 - 13،952 185،868،541،066 5،923،238 424.54
1396 0 0 0 - 16،403 229،707،125،244 6،717،425 409.52
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 25,775 - 641,799 - 155,023 - 44,207,922 -
Cron Job Starts