کد تعرفه

01051120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه

mother meat pullet

کد تعرفه

01051120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه

mother meat pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 19،846 65،064،359،222 6،278،987 316.39
1390 0 0 0 - 16،102 75،996،641،677 6،897،396 428.36
1391 0 0 0 - 15،429 100،013،000،000 6،555،295 424.87
1392 3،842 842،273،200 32،967 8.58 15،737 171،910،000،000 6،933،720 440.60
1393 0 0 0 - 8،912 106،372،000،000 4،017،887 450.84
1394 0 0 0 - 19،328 168،430،556،855 5،758،415 297.93
1395 3،000 759،984،000 24،000 8.00 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 234 1،035،441،436 31،922 136.42
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 6,842 - 56,967 - 95,588 - 36,473,622 -
Cron Job Starts