کد تعرفه

01051130

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه

Ancestor’pullet laying egg

کد تعرفه

01051130

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه

Ancestor’pullet laying egg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 4،129 1،385،891،662 135،287 32.77 22،861 14،605،960،022 1،414،464 61.87
1390 1،012 525،507،450 44،850 44.32 11،822 5،286،177،155 502،009 42.46
1391 1،635 1،161،972،150 94،778 57.97 1،076 672،469،980 54،851 50.98
1392 0 0 0 - 17،380 49،967،050،113 1،966،124 113.13
1393 705 1،050،769،720 41،860 59.38 13،465 43،124،526،086 1،644،002 122.09
1394 0 0 0 - 11،090 49،175،383،353 2،018،596 182.02
1395 0 0 0 - 540 14،561،443،205 457،950 848.06
1396 0 0 0 - 772 33،788،084،511 996،043 1,290.21
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 7,481 - 316,775 - 79,006 - 9,054,039 -
Cron Job Starts