کد تعرفه

03047500

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )

Alaska Pollack Theragra chalcogramma

کد تعرفه

03047500

شرح تعرفه

ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )

Alaska Pollack Theragra chalcogramma

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 10،020 501،622،701 20،229 2.02
1393 0 0 0 - 5،220 444،801،131 16،705 3.20
1394 0 0 0 - 25،000 2،259،950،000 75،407 3.02
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 40,240 - 112,341 -
Cron Job Starts