کد تعرفه

01051140

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار

Masther pullet laying egg

کد تعرفه

01051140

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار

Masther pullet laying egg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 334 4،157،997،516 399،846 1,197.14
1390 0 0 0 - 634 8،794،129،214 807،048 1,272.95
1391 0 0 0 - 539 15،462،487،605 815،661 1,513.29
1392 72،374 6،992،465،011 281،463 3.89 753 22،419،418،846 900،560 1,195.96
1393 1،920 512،140،800 19،200 10.00 549 12،536،139،888 469،976 856.06
1394 0 0 0 - 4،376 16،828،136،768 567،240 129.63
1395 15،000 714،420،000 22،500 1.50 7،031 29،340،268،836 934،681 132.94
1396 0 0 0 - 13،185 61،145،878،386 1،765،828 133.93
1397 0 0 0 - 6،310 40،969،564،904 975،467 154.60
1398 3،238 9،449،875،000 75،599 23.35 7،511 131،280،000،000 1،050،240 139.82
جمع 92,532 - 398,762 - 41,222 - 8,686,546 -
Cron Job Starts