کد تعرفه

03048700

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)

Tunas of the genus thunnus Skipjack or stripe bellied Bonite Euthynnus katsuwonus pelamis

کد تعرفه

03048700

شرح تعرفه

ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)

Tunas of the genus thunnus Skipjack or stripe bellied Bonite Euthynnus katsuwonus pelamis

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 52،000 2،190،348،778 88،445 1.70
1393 0 0 0 - 51،000 5،524،129،145 207،580 4.07
1394 0 0 0 - 76،500 7،010،640،798 233،308 3.05
1395 175 16،050،510 511 2.92 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 21,976 - 77,829 - 179,500 - 529,333 -
Cron Job Starts