کد تعرفه

01051150

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی

Meat oneday pullet

کد تعرفه

01051150

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی

Meat oneday pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 5،550 7،474،691،361 739،922 133.32
1390 9،227 577،740،240 47،124 5.11 5،906 10،878،188،463 1،029،064 174.24
1391 0 0 0 - 3،838 12،579،409،110 629،431 164.00
1392 337،122 30،582،793،027 1،233،852 3.66 2،397 10،007،915،402 402،011 167.71
1393 115،881 11،130،553،304 410،204 3.54 3،673 18،761،486،745 713،644 194.29
1394 319،258 80،035،820،987 2،664،918 8.35 2،734 7،638،780،271 269،990 98.76
1395 834،198 173،843،955،772 5،602،189 6.72 0 0 0 -
1396 620،986 140،839،905،694 4،063،391 6.54 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 2,236,672 - 14,021,678 - 24,098 - 3,784,062 -
Cron Job Starts