کد تعرفه

010129

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

other

کد تعرفه

010129

شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 72،980 20،608،632،946 1،283،906 17.59
1392 0 0 0 - 120،735 52،107،870،452 2،094،580 17.35
1393 0 0 0 - 191،950 116،820،416،524 4،419،449 23.02
1394 0 0 0 - 121،870 125،279،075،179 4،225،083 34.67
1395 600 161،740،000 5،000 8.33 50،680 86،714،962،000 2،714،000 53.55
1396 620 207،736،000 6،000 9.68 31،830 64،818،193،000 1،986،235 62.40
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 1,220 - 11,000 - 590,045 - 16,723,253 -
Cron Job Starts