کد تعرفه

01051190

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01051190

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 281،993 16،156،182،248 1،753،204 6.22 0 0 0 -
1386 378،095 25،561،458،049 2،751،917 7.28 0 0 0 -
1387 431،595 38،297،758،979 4،009،928 9.29 6،312 15،614،515،534 1،593،690 252.49
1388 540،673 43،065،929،430 4،336،027 8.02 16،182 8،214،336،747 823،597 50.90
1389 424،313 25،524،476،481 2،471،851 5.83 3،138 646،688،549 62،289 19.85
1390 347،901 25،070،816،454 2،206،163 6.34 41،556 10،427،359،723 982،718 23.65
1391 542،953 37،527،915،356 2،707،793 4.99 120 26،365،194 2،151 17.93
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 793،391 92،304،368،322 3،536،211 4.46 0 0 0 -
1394 260،857 55،762،374،624 1،909،788 7.32 0 0 0 -
1395 159،982 22،291،652،250 706،570 4.42 0 0 0 -
1396 65،858 11،790،430،820 362،880 5.51 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 4,227,611 - 26,752,330 - 67,308 - 3,464,445 -
Cron Job Starts