کد تعرفه

01051210

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ مولد نژاد خالص

Purebred breeding

کد تعرفه

01051210

شرح تعرفه

ـ ـ ـ مولد نژاد خالص

Purebred breeding

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 2،495 923،347،168 100،411 40.24
1386 0 0 0 - 1،065 405،161،334 43،648 40.98
1387 0 0 0 - 8،678 2،881،443،891 300،290 34.60
1388 400 6،701،856 672 1.68 9،781 2،476،506،128 249،133 25.47
1389 380،502 16،175،085،028 1،556،573 4.09 0 0 0 -
1390 204،636 8،630،851،350 752،450 3.68 0 0 0 -
1391 748،497 50،656،539،237 2،846،704 3.80 0 0 0 -
1392 696،325 86،349،212،877 3،472،873 4.99 0 0 0 -
1393 8،743 1،251،901،000 49،000 5.60 455 3،117،553،041 121،918 267.95
1394 0 0 0 - 255 2،020،148،210 67،103 263.15
1395 0 0 0 - 405 2،570،871،968 80،112 197.81
1396 0 0 0 - 910 8،986،718،488 274،311 301.44
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 2,039,103 - 8,678,272 - 24,044 - 1,236,926 -
Cron Job Starts