WhatsApp
09033336624
کد تعرفه

03061400

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ خرچنگ دمکوتاه

Crabs

کد تعرفه

03061400

شرح تعرفه

ـ ـ خرچنگ دمکوتاه

Crabs

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 24،930 1،854،400،500 186،975 7.50 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 4،500 144،679،500 4،500 1.00 0 0 0 -
1396 848 189،671،040 5،304 6.25 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 30,278 - 196,779 - 0 - 0 -
Cron Job Starts