کد تعرفه

01051220

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

One day Pullet meat of turkey

کد تعرفه

01051220

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

One day Pullet meat of turkey

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 43،407 13،980،232،210 1،347،878 31.05
1390 0 0 0 - 80،379 29،832،964،436 2،722،847 33.88
1391 0 0 0 - 93،391 45،181،162،014 2،902،446 31.08
1392 0 0 0 - 84،539 71،108،987،502 2،859،266 33.82
1393 0 0 0 - 33،543 28،344،665،895 1،082،466 32.27
1394 0 0 0 - 7،556 7،009،509،127 232،797 30.81
1395 0 0 0 - 43،844 43،145،267،748 1،398،793 31.90
1396 0 0 0 - 6،600 6،585،206،868 215،114 32.59
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 0 - 0 - 393,259 - 12,761,607 -
Cron Job Starts