کد تعرفه

01051290

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01051290

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 8،339 1،409،800،745 153،045 18.35
1386 0 0 0 - 9،207 1،944،942،252 209،576 22.76
1387 0 0 0 - 19،278 5،145،769،588 546،051 28.33
1388 2،500 41،084،400 4،200 1.68 40،822 13،080،129،612 1،319،784 32.33
1389 30،370 1،156،544،052 113،439 3.74 29،758 10،248،715،573 992،401 33.35
1390 0 0 0 - 15،062 4،059،540،660 379،567 25.20
1391 0 0 0 - 1،326 471،000،000 38،418 28.97
1392 520 23،719،752 958 1.84 0 0 0 -
1393 4،820 216،575،073 8،097 1.68 0 0 0 -
1394 74،548 4،466،137،936 149،100 2.00 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 383 2،921،529،146 96،198 251.17
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 112,758 - 275,794 - 124,175 - 3,735,040 -
Cron Job Starts