کد تعرفه

01012910

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ اسب برای مسابقه

Horse for race

کد تعرفه

01012910

شرح تعرفه

ـ ـ ـ اسب برای مسابقه

Horse for race

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 43،350 13،562،147،733 709،151 16.36
1392 0 0 0 - 117،185 50،692،367،936 2،037،545 17.39
1393 0 0 0 - 153،030 101،379،319،510 3،820،149 24.96
1394 0 0 0 - 121،870 125،279،075،179 4،225،083 34.67
1395 0 0 0 - 50،680 86،714،962،000 2،714،000 53.55
1396 620 207،736،000 6،000 9.68 31،830 64،818،193،000 1،986،235 62.40
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 620 - 6,000 - 517,945 - 15,492,163 -
Cron Job Starts