کد تعرفه

010594

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):

domesticus Fowls of the Species Gallus

کد تعرفه

010594

شرح تعرفه

ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):

domesticus Fowls of the Species Gallus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 1،344 330،543،360 13،440 10.00 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 385،158 54،699،731،290 2،032،521 5.28 0 0 0 -
1394 484،350 50،939،478،933 1،715،027 3.54 0 0 0 -
1395 262،491 28،807،512،350 943،450 3.59 0 0 0 -
1396 1،197،373 161،007،931،420 4،706،695 3.93 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 2,330,716 - 9,411,133 - 0 - 0 -
Cron Job Starts