کد تعرفه

03089000

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر

Other

کد تعرفه

03089000

شرح تعرفه

ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 90 91،924،068 3،695 41.06
1393 0 0 0 - 175 406،226،699 15،741 89.95
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 49،040 3،882،251،600 122،600 2.50 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 49,040 - 122,600 - 265 - 19,436 -
Cron Job Starts