WhatsApp
09033336624
کد تعرفه

04011000

برگشت شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight not exceeding 1%

کد تعرفه

04011000

شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight not exceeding 1%

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 95 2،464،832 238 2.51 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 535،877 20،171،768،498 677،758 1.26 0 0 0 -
1395 412،182 31،219،203،272 974،807 2.36 0 0 0 -
1396 217،399 8،659،870،347 259،216 1.19 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 1,165,553 - 1,912,019 - 0 - 0 -
Cron Job Starts