کد تعرفه

040210

برگشت شرح تعرفه

ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:

In powder granules or other solid forms of a fat content by weight not exceeding 1.5%

کد تعرفه

040210

شرح تعرفه

ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:

In powder granules or other solid forms of a fat content by weight not exceeding 1.5%

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،182،092 20،801،998،030 2،258،793 1.91 16،462،215 447،652،100،617 48،686،107 2.96
1386 1،447،314 28،882،771،263 3،124،507 2.16 8،187،509 351،873،836،015 37،824،671 4.62
1387 3،351،120 73،745،561،759 7،715،746 2.30 11،425،549 496،698،358،700 51،607،733 4.52
1388 5،088،102 77،891،574،735 7،814،505 1.54 22،032،078 711،569،676،690 71،951،645 3.27
1389 5،484،551 327،056،974،388 31،620،018 5.77 8،200،269 462،977،029،862 44،836،581 5.47
1390 5،725،556 409،300،713،424 37،865،292 6.61 9،479،176 604،999،950،938 56،286،993 5.94
1391 4،547،353 516،935،458،440 30،031،774 6.60 27،881،325 2،166،283،156،943 114،952،518 4.12
1392 8،966،218 1،075،599،595،749 43،266،717 4.83 12،883،667 1،454،441،354،471 58،583،020 4.55
1393 13،552،938 1،646،102،766،180 62،836،694 4.64 5،667،181 850،242،409،570 32،270،586 5.69
1394 7،820،483 1،064،057،192،496 35،854،641 4.58 6،978،732 1،000،763،441،649 33،927،517 4.86
1395 22،226،768 2،748،404،613،912 86،212،275 3.88 4،647،062 556،876،997،610 17،771،219 3.82
1396 43،759،128 5،080،866،469،982 155،354،054 3.55 5،030،460 894،097،116،826 26،080،278 5.18
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 123,151,623 - 503,955,017 - 138,875,222 - 594,778,868 -