کد تعرفه

04021030

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی

industrial powdered milk

کد تعرفه

04021030

شرح تعرفه

ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی

industrial powdered milk

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 148،037 14،782،335،328 563،572 3.81 2،241،225 257،752،825،830 9،490،519 4.23
1394 2،798،582 318،069،728،927 10،735،107 3.84 6،238،225 562،003،507،394 19،183،651 3.08
1395 13،383،245 1،578،378،218،436 49،507،352 3.70 3،829،575 335،064،192،008 10،612،991 2.77
1396 29،690،204 3،400،662،380،006 103،924،720 3.50 4،369،125 461،332،665،554 13،317،971 3.05
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 76,171,848 - 235,519,252 - 24,343,350 - 76,199,467 -