کد تعرفه

01059420

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

Laying Pullets Poultry

کد تعرفه

01059420

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

Laying Pullets Poultry

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 385،158 54،699،731،290 2،032،521 5.28 0 0 0 -
1394 484،350 50،939،478،933 1،715،027 3.54 0 0 0 -
1395 262،491 28،807،512،350 943،450 3.59 0 0 0 -
1396 1،186،573 159،474،290،920 4،659،445 3.93 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 2,318,572 - 9,350,443 - 0 - 0 -
Cron Job Starts